Licytacja ruchomości w sprawie GKm 20/19

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2019-11-12, o godz. 10:00, pod adresem: Pl.Wolności 1b/5, 66-200 Świebodzin (przed siedzibą kancelarii komornika)
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość
szacunkowa
Cena
wywołania
1 Samochód osobowy Citroen C3, hatchback, nr rej. FSWCH81, poj. 1360cm3, benzyna, 2007r 1,00 10 000,00 7 500,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

Zgodnie z art. 867(1) § 1 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania.
Rękojmie przyjmowane będą w miejscu i czasie oznaczonym wyżej na 10 minut przed licytacją.

Data licytacji: 2019-11-12